ایده گستر اراک , ایده گستر,رزنت

تعرفه های جدید | ایده گستر اراک
کاسبی

 

تعرفه های اینترنت پر سرعت پیشگامان
(طبق مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

زمان سرویس سرعت (کیلوبیت) نام سرویس و آستانه مصرف منصفانه (FUP) قیمت به تومان
۱ ماه ۲۰۴۸ ۲مگابایت | ۲۵تا ۷۵گیگابایت ۱ماهه ۲۷۳۰۰
۱ ماه ۲۰۴۸ ۲مگابایت | ۲۵ تا ۷۵ گیگابایت | با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۱ماهه ۳۹۴۰۰
۳ ماه  ۲۰۴۸ ۲مگابایت | ۲۵تا ۷۵گیگابایت ۳ماهه ۷۷۷۰۰
۳ ماه ۲۰۴۸ ۲مگابایت | ۲۵تا ۷۵گیگابایت | با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۳ماهه ۱۰۰۵۰۰
۱ ماه  ۳۰۷۲ ۳تا۶ مگابایت | ۳۵تا ۱۰۵گیگابایت ۱ماهه ۳۸۲۰۰
۱ ماه  ۳۰۷۲ ۳تا۶ مگابایت | ۳۵تا ۱۰۵گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۱ماهه ۴۵۸۰۰
۳ ماه  ۳۰۷۲ ۳تا۶ مگابایت | ۳۵تا ۱۰۵گیگابایت ۳ماهه ۱۰۸۸۰۰
۳ ماه  ۳۰۷۲ ۳تا۶ مگابایت | ۳۵تا ۱۰۵گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۳ماهه  ۱۳۱۶۰۰
۱ ماه  ۴۰۹۶ ۴تا۱۶ مگابایت | ۵۰تا ۱۵۰گیگابایت ۱ماهه ۴۳۶۰۰
۱ ماه  ۴۰۹۶  ۴تا۱۶ مگابایت | ۵۰تا ۱۵۰گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۱ماهه ۵۱۲۳۰
 ۳ ماه  ۴۰۹۶ ۴تا۱۶ مگابایت | ۵۰تا ۱۵۰گیگابایت ۳ماهه ۱۲۴۳۰۰
۳ ماه  ۴۰۹۶   ۴تا۱۶ مگابایت | ۵۰تا ۱۵۰گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۳ماهه ۱۴۷۲۰۰
 ۱ ماه ۸۱۹۲ ۸تا۲۴ مگابایت | ۷۵تا ۲۲۵گیگابایت ۱ماهه ۵۴۵۰۰
۱ ماه  ۸۱۹۲ ۸تا۲۴ مگابایت | ۷۵تا ۲۲۵گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۱ماهه ۶۲۲۰۰
۳ ماه ۸۱۹۲ ۸تا۲۴ مگابایت | ۷۵تا ۲۲۵گیگابایت ۳ماهه ۱۵۵۳۰۰
۳ ماه ۸۱۹۲ ۸تا۲۴ مگابایت | ۷۵تا ۲۲۵گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۳ماهه ۱۷۸۲۰۰
۱ ماه ۱۰۲۴ ۱ مگابایت | ۱۵تا ۴۵گیگابایت ۱ماهه ۲۱۸۰۰
۱ ماه ۱۰۲۴ ۱مگابایت | ۱۵تا ۴۵گیگابایت| با بسته شبانه ۲تا ۸صبح و سرعت شبانه تا ۸مگابیت ۱ماهه ۲۹۴۵۰
۶ ماه ۸۱۹۲ ویژه | ۸مگابیت | ۹۵ گیگابایت خارجی | شبانه رایگان ۹۵۰۰۰
جشنواره ترافیک هدیه
سرعت 512 تا 2 مگابیت
سرعت 1 تا 4 مگابیت
سرعت 2 تا 8 مگابیت
سرعت 8 تا 16 مگابیت
سرویس های نامحدود
ترافیک